Historie penzionu

Dobová fotografie Penzion Stará školaPodle tereziánského školního řádu ze 6. prosince 1774 měla být zřízena při každém farním kostele škola pod nejvyšším státním dohledem. Školu měly navštěvovat všechny děti z farnosti od šestého do dvanáctého eventuálně třináctého roku. Na tuto školní docházku navazovalo opakovací vyučování dospělých do 18-20 let udělované o nedělích a svátcích v Klínech, které patřily v té době k hornolitvínovské farnosti. Opakovací vyučování zajišťovali litvínovští kaplani, kteří učili v soukromých domech jak náboženství, tak ostatní předměty. Tak tomu bylo až do roku 1835, kdy nechal postavit patron, t. j. valdštejnská vrchnost, školní budovu č. p. 19 v Rašově, do které chodily i děti z Klín, Rašova a Sedla. Povozy a nádenické práce museli poskytovat poddaní jmenovaných obcí. Dne 8. Ledna 1870 se konstituovala obecní školní rada v Sedle a škola, která stála v Rašově pod č. p. 19, nesla nepochopitelný název obecná škola v Sedle, namísto v Rašově. Škola byla jednotřídní ve dvou odděleních.

Dobová fotografie Penzion Stará školaV roce 1898 byla postavena nová dvoutřídní školní budova v Klínech a škola v Rašově zrušena. Podnětem ke stavbě farního kostela v Klínech byl odkaz 3000 fl. Statkáře Josefa Bergera z Českého Jiřetína sepsaný dne 7. Července 1857. Tento odkaz schválilo ministerstvo kultury a školství dne 16. července 1860 pod č. j. 5209. Poté co se k této otázce kladně vyjádřil litvínovský farář Franz Habel bylo dne 5. května 1863 uděleno místodržitelským výnosem povolení ke stavbě kostela v Klínech. Pro nemajetnost obcí budoucí farnosti byl ustanoven patronem náboženský fond, který se také musel postarat o stavbu kostela a fary i o pozemek hřbitova. Se stavbou kostela bylo sice započato již v roce 1864, ale to jen proto, aby nedošlo ke ztrátě odkazu 3000 fl., na které by si bývali mohli dělat právní nároky pozůstalí. Stavba se však protáhla až do roku 1870, kdy byl kostel, fara i hřbitov dostaven a vyžádala si celkového nákladu 29 355 fl. 43 Kr. Z toho zaplatili nebo odpracovali osadníci ze tří vesnic farní kolatury 9 038 fl. 70 Kr., zbytek, kromě zmíněných tří tisíc z odkazu, zaplatil patronát, t. j. náboženský fond. Do celkové sumy nákladů bylo započteno vnitřní vybavení kostela včetně varhan a tří zvonů. Kostel byl postaven v pseudorománském slohu.